Human Solutions; advies en implementatie

Zorg en Huisvesting.

Bedrijfsvoering.

Advies & Implementatie.

Blog: Weeffout verhuurdersheffing

 • Bel ons!

 • 06 53 845 142

 • 06 22 929 320

Human Solutions, advies en implementatie

Human Solutions is een coöperatieve organisatie waarbinnen we kennis en ervaring op het gebied van gezondheidszorg – en dan met name langdurige zorg – hebben gebundeld. We concentreren ons op de bedrijfsvoering binnen zorginstellingen en zijn bekend met de complexe regelgeving in de zorg en de eisen die een sterk veranderend speelveld met zich meebrengt. Onze focus ligt op (waar nodig) creatieve vernieuwing en ondernemen.
Human Solutions heeft ervaren adviseurs en interim professionals.

Onze Diensten

Human Solutions adviseert en implementeert vanuit een visie op de zorgorganisatie als geheel en een gevoel voor de complexiteit en gelaagdheid van de problematiek waar zorginstellingen zich in deze tijd mee geconfronteerd zien. We concentreren ons primair op een verbeterde bedrijfsvoering waarbij we al onze kennis, ervaring en creativiteit inbrengen.

De huidige ontwikkelingen waar veel zorgorganisaties zich mee geconfronteerd zien, vragen naar ons idee om een visie op de bedrijfsvoering die vooral recht doet aan de samenhang tussen de verschillende factoren die het speelveld bepalen, zoals: complexe regelgeving, veranderingen en fluctuaties in het patiëntenaanbod, de staat van huisvesting/vastgoed, de capaciteit (bedden/personeel), het huidige en toekomstige zorgaanbod buiten de eigen instelling en de financiële druk waar veel zorginstellingen zich mee geconfronteerd zien.

Hoe hervindt u de grip op dit samenstel aan (veelal externe) factoren en hoe kunt u, door bij te sturen, te vernieuwen en te ondernemen uw zorginstelling continuïteit en een gezonde toekomst garanderen? Vanuit onze coöperatieve organisatie kunnen we snel alle expertise op elk van deze gebieden inbrengen en bundelen en bekijken waar welke kansen liggen en welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze ten volle te benutten. Ideeën voor creatief en vernieuwend ondernemerschap gaan we niet uit de weg. Ook niet wat onze eigen organisatie betreft, trouwens.

Inhoudelijke kwaliteit is voor ons de kern. Niet alleen adviseren, ook implementeren. Niet als kille saneerders, maar met gevoel voor uw organisatie en de mensen die er werken.
We hebben geen glanzend kantoorgebouw, geen leaseauto’s, nauwelijks overhead en geloven vooral in de kracht van gebundelde kennis en ervaring en de meerwaarde die dit steeds opnieuw oplevert, ook voor onszelf.

Human Solutions Team

Human Solutions wordt gevormd door een team van ervaren adviseurs en interim professionals met kennis van (1) zorg & welzijn (2) bouw & vastgoed en (3) regelgeving & financiën.

 • Peter Paul van der Kaaij

  oprichter/adviseur

  Peter Paul is macro econoom met ruime ervaring als adviseur, bestuurder en ondernemer, met name in bouw en vastgoed.

 • Patrick Lauwers

  oprichter/adviseur

  Patrick, adviseur met ervaring in de gezondheidszorg en interim management. Tevens toezichthouder in diverse organisaties.

 • Mieke Hanemaaijer

  adviseur

  Mieke is organisatie-adviseur met ruime ervaring in de volkshuisvesting en zorghuisvesting. Zij is bestuurs- en bedrijfskundige en adviseert management, bestuur en commissarissen in het omgaan met onzekere ontwikkelingen in de strategie en organisatieontwikkeling.
  .

 • Corrie Bosma

  adviseur/manager

  Corrie senior adviseur met ruime ervaring in de volkshuisvesting, WMO en zorghuisvestingsvraagstukken.
  .

 • Brent Ossentjuk

  interim manager

  Brent is een ervaren financieel manager met ruime ervaring in de gezondheidszorg.

 • Frans Mourmans

  adviseur/interim manager

  Frans is een breed georiënteerde en ervaren manager met een sterke drive en resultaatgerichtheid en heeft de nodige ervaring met zorg en vastgoed.

 • Pieter Wim Versluijs

  adviseur/interim manager

  Pieter Wim is eindverantwoordelijk (interim-) manager en adviseert RvB. Hij combineert degelijke management- en commerciële vaardigheden met een civieltechnische en bedrijfskundige achtergrond. Met zijn ruime ervaring verbindt hij zorg en vastgoed.